Wat is Topsurf?

Topsurf Nederland gelooft dat organische reststoffen zoals dierlijke mest, slib en plantaardige materialen omgevormd kunnen worden tot grondstoffen. Bruikbare en economisch te verdedigen grondstoffen. We werken graag samen met overheden en bedrijven om deze grondstoffen te ontwikkelen.


Topsurf is een product dat in verschillende varietëiten geproduceerd kan worden en daardoor heel veel toepassingsmogelijkheden heeft. Het wordt onder meer gebruikt als compost, bodemverhoger, vervanger voor turfmolm, hoogveenvervanger, vochtregelaar en dosering van nutriĆ«nten.

De samenstelling van Topsurf

De reststoffen waaruit Topsurf gemaakt worden komen vrij bij agrarische bedrijfsvoering en onderhoudswerkzaamheden door gebiedsbeheerders zoals overheden, waterschappen , natuur- en milieu organisaties en recreatieschappen. Omdat deze reststoffen lokaal verwerkt worden tot een lokaal bruikbare grondstof is Topsurf bijna altijd zeer rendabel. Daarmee wordt een gezamenlijk doel van alle betrokken partijen bereikt.


Voor Topsurf wordt dus altijd gekeken naar een gebied-specifieke benadering van de bodem. Dit leidt tot het kortsluiten van stofstromen en reststoffen tot waardevolle bouwmaterialen. Zo verbetert Topsurf grondstructuur en bodemvruchtbaarheid.

Duurzaamheid bij uitstek

Topsurf volgt de Cradle to Cradle-gedachte, ofwel het duurzaam sluiten van stofkringlopen (waaronder fosfaatkringloop). Het concept Topsurf is in een SBIR studie en een haalbaarheidsstudie samen met Deltares en Arcadis onderzocht op effect en haalbaarheid. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de haalbaarheidsstudie goedgekeurd en onder de aandacht gebracht van belanghebbenden.


Lees meer over het Topsurf product en haar toepassingen onder ProductOntworpen door Barrax