5 april 2018

Transitieopgave Groene Hart Circulair

ACCEZ is een kennis- en innovatieprogramma van de Provincie Zuid-Holland, het bedrijfsleven en universiteiten om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. ACCEZ doorbreekt barrières voor het bedrijfsleven en levert nieuwe kennis op over de circulaire economie. Zo draagt ACCEZ bij aan de toegang tot een circulair Zuid-Holland. De provincie investeert tot 2022 €5 miljoen euro in het programma. Topsurf Nederland is een van de partijen die de ruimte krijgt om aan te tonen dat bodemdaling in veenweide gebieden aangepakt kan worden op een circulaire manier. ACCCEZ helpt om de betrokken partijen bij elkaar te brengen.


8 november 2017

LEADER bijdrage voor Topsurf Nederland

Topsurf krijgt als eerste project in regio Polders met Waarden een LEADER bijdrage! Initiatiefnemer Mark Hensen van Topsurf Nederland kreeg op 8 november 2017 bericht van provincie Zuid-Holland dat de gevraagde LEADER bijdrage is toegekend. De Europese Unie, provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam investeren gezamenlijk bijna 37 duizend euro in dit project. Lees hier het volledige persbericht.


25 oktober 2017

Artikel in 'Waterwerken' Hoogheemraadschap

Verslag van het pilotproject dat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard samen met Topsurf Nederland uitvoert. Lees hier de pdf van het artikel.


27 januari 2017

Overheid en Topsurf Nederland tekenen Green Deal

Topsurf Nederland ondertekent een Greendeal met ondermeer de provincie Zuid–Holland en gemeente Alphen aan den Rijn. Hiermee wordt een pilot-project mogelijk gemaakt in Alphen aan den Rijn en de regio. Het product Topsurf is in deze context een oplossing voor bodemdaling in veenweide gebied en de nutrienten huishouding. Het bevordert de circulaire economie door gebruik te maken van reststoffen.
Lees hier ons volledige persbericht.


2 oktober 2015

‘Next Economy’ in Zuid-Holland

Zuid-Holland is klaar voor de ‘Next Economy’. Een duurzame en innovatieve economie, gebaseerd op (informatie)technologie, herbruikbare grondstoffen en slimme diensten. ‘Next Economy’ stond centraal tijdens de jaarlijkse Statenontmoeting van de provincie Zuid-Holland, die 2 oktober voor de elfde maal werd gehouden. Lees hier het volledige bericht, uitgebracht door de Provincie Zuid Holland.


22 september 2015

Topsurf Nederland loopt tegen mestwetgeving aan

Dat wet- en regelgeving nog steeds in de weg kan staan van biobased innovaties bleek wel tijdens de Biobased MKB-Projectendag die op 10 september in Boskoop werd georganiseerd. Zo kan Topsurf Nederland een van haar producten, een specifiek mengsel van bagger, mest en plantenmaterialen nog niet in een pilot brengen. Agro & Chemie bracht er een artikel over uit wat inmiddels niet meer geplaatst is.


9 juli 2015

Overheid en Topsurf Nederland tekenen intentieverklaring

Bestuurders van Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden hebben als drie grootste gemeenten in het Groene Hart het initiatief genomen concrete projecten te stimuleren die een bijdrage leveren aan duurzame economische groei in het Groene Hart. Overheid en Topsurf Nederland ondertekenden een intentieverklaring Green Deal Topsurf, waarmee zij aangeven zich hard te maken voor het inrichten van een pilot met Topsurf bij vijf agrariërs in Hazerswoude.
Lees hier het volledige persbericht, uitgebracht door Het Groene Hart Werkt!


12 april 2015

Topsurf Nederland en de Nutrient Platform willen elkaar versterken en ondersteunen.

Samen met de Nederlandse overheid neemt het Nutrient Platform de verantwoordelijkheid op zich organisaties door de gehele waardeketen te ondersteunen bij het sluiten van de fosfaatkringloop. Topsurf-Nederland beoogd met haar Topsurf variëteiten organische reststromen op te waarderen tot een multifunctionele bouwstof. Een belangrijk doel is het sluiten van de nutrientkringloop.Topsurf-Nederland en het Nutrient Platform willen elkaar hierbij versterken en ondersteunen.


21 januari 2015

Topsurf op conferentie "Nieuwe verbindingen"

Voor een conferentie, georganiseerd door de Provincie Zuid Holland, is Topsurf Nederland gevraagd haar visie te geven. Zie hier het programma van de conferentie Nieuwe Verbindingen in de regio.


2 December 2014

Bijeenkomst biomassa en afvalstromen

Presentatie van Topsurf Nederland op de bijeenkomst gehouden over productie op basis van biomassa (biobased) en afvalstromen (circulair) in het gebied rondom Alphen aan den Rijn, Woerden, Gouda en Bodegraven.


24 september 2014

Praktijkproef met TopSurf groot succes!

In de Krimpenerwaard werd onder grote belangstelling de eerste praktijkproef TopSurf. Topsurf is een grondverbeteraar (toemaakdek ‘+’), die bestaat uit lokaal aanwezige organische reststoffen/producten tijdens het vervaardiging proces. Naar Topsurf zijn diverse (literatuur) studies gedaan. Het concept blijkt in de praktijk goed te werken, tot enthousiasme van alle aanwezigen. Zowel de agrariërs als de overige belangstellenden zijn het eens over de toegevoegde waarde van TopSurf en de slagingskans van het concept. De vraag nu is wanneer toepassing op grote schaal mogelijk is.

topsurf in de praktijk
Foto: VisualAspects

Topsurf in de praktijk

Tijdens de eerste praktijkproef werd rundermest vermengd met bagger en gedeeltelijk met plantaardig materiaal. Hierna scheidde een geavanceerde machine de vaste van de vloeibare delen. Het resulterende organische mengsel van vaste delen is het product TopSurf. Boeren kunnen dit gebruiken voor hun land. Dit draagt niet alleen bij aan een versterkte toplaag, maar zorgt ook voor een gezondere bodemnatuur, een beperking van broeikasgasemissies en compensatie van bodemdaling.

TopSurf is maatwerk

Er is geëxperimenteerd met verschillende verhoudingen mest en bagger. De verschillende gemaakte mengsels worden nu onderzocht in laboratoria om te kijken naar de uiteindelijke samenstelling van TopSurf. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar de aanwezige nutriënten en mineralen. Met deze informatie wordt het mogelijk niet alleen verschillende recepturen voor agrariërs te maken maar ook voor andere grondgebruikers. TopSurf is maatwerk. Dit is belangrijk, omdat op iedere grondsoort of perceel een andere samenstelling van het product optimaal is. Met de praktijkproef in de Krimpenerwaard is een grote stap gezet richting de succesvolle ontwikkeling van het TopSurf concept.

Topsurf onder grote belangstelling getest
Foto: VisualAspects

Nabije toekomst

Binnenkomt komen er nog meer proeven, zodat de TopSurf recepturen kunnen worden uitgebreid. Hiermee zal het concept zowel door agrariërs als andere grondgebruikers kunnen worden toegepast. Het bedrijvencluster dat TopSurf ontwikkelt bestaat uit: Baars-Namicon, MH WaterZaken, 10 boeren, Maverko, PPP-Agro advies en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). Daarnaast wordt dit initiatief ondersteund vanuit het project Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel), dat ook helpt met begeleiding en een financiële bijdrage.

Wilt u meer weten over TopSurf of het bedrijvencluster? Kijk dan op de website http://www.topsurf-nederland.nl of neem contact met ons op.

Projectpartners:

Baars-Namicon
MH Waterzaken
10 boeren
PPP-Agroadvies
Veenweiden Innovatiecentrum (VIC)
Maverko