TopsurfSierteelt

Voor het kweken van bomen en pootgoed worden grote hoeveelheden potgrond gebruikt. Potgrond gebaseerd op hoogveen dat grotendeels is samengesteld uit hoogveen dat gewonnen is in onder andere de Baltische staten. Die winning veroorzaakt lokaal ecologische rampen. De Nederlandse overheid heeft reeds aangegeven dat dit een kwalijke zaak is. Zij ondersteunt dan ook initiatieven die het gebruik van dit hoogveen tegengaan. Topsurf is een uitstekende vervanger voor potgrond en bovendien een milieuvriendelijk alternatief.

Voor de productie van TopsurfSierteelt wordt gebruik gemaakt van een mengsel waarbij bedrijfseigen en gebiedseigen reststoffen worden hergebruikt. Zo wordt een lokale uitdaging lokaal opgelost, wat derhalve economische voordelen biedt.

Certificering van potgrond

Certificering van dit product is mogelijk, omdat gebruik gemaakt wordt van gecontroleerde grondstoffen. Daarmee wordt een beheersing van onkruidzaden bereikt.Ontworpen door Barrax