Projecten

 • Met de KvK is in 2014 in het kader van het project “Biobased Innovation voor het MKB, GoBio”, het project Topsurf gestart. Biobased gaat over grondstoffen gemaakt uit organisch (rest)materiaal (biomassa). Zie voor meer info de volgende link: twitterlinks.nl.
 • Met het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt onderzocht of TopsurfRWZI een goede vervanger is voor de indikkingsmiddelen van het RWZI slib.
 • Met de gemeente Rotterdam zijn de mogelijkheden van TopsurfStad onderzocht. Er is een samenvatting van de Rapportage Topsurfstad en Topsurf Natuur beschikbaar, u vindt die hier
 • Met de gemeenten Alphen aan de Rijn, Gouda, Woerden en het Hoogheemraadschap van Rijnland worden de mogelijkheden van TopsurfLand onderzocht.
 • Met de gemeente Alphen aan de Rijn worden de mogelijkheden van TopsurfSierteelt onderzocht.
 • Met Oasen en de Reststoffenunie wordt o.a. bezien in hoeverre het zuiveringsslib vrijkomend bij de bereiding van drinkwater in TopsurfLand kan worden benut als binder van fosfaten.
 • Met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wordt onderzocht of bagger is te verwaarden met behulp van TopsurfLand. Eveneens wordt onderzocht of de bodemdaling kan worden gecompenseerd en of met de toediening van TopsurfNatuur, de natuurgebieden een belangrijke impuls kunnen krijgen.
 • Project in de regio Polders met Waarden met LEADER bijdrage.
  Wat is het doel van dit project?
  Met een bijdrage van de Europese Unie, provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam wil dit project de vitaliteit van het landelijk gebied vergroten en de economische recreatieve en ecologische relatie met het stedelijk gebied vergroten door de inzet van Topsurf. Met dit project willen TSN en de gemeente Rotterdam (GR) samen met alle stakeholders met Topsurf Natuur, Topsurf stortlocatie reparatie (SL-Rep) en Topsurf Stad van de regionaal geoogste organische reststromen een grond-, grondverbeteraar maken. Waarbij Topsurf Natuur geschikt is voor het landelijk gebied, en dan met name in natuurgebieden. Topsurf SL-Rep wordt ingezet in die gebieden die vanuit het verleden bodemkwaliteit problemen (w.o. dempingen en stort met bodemvreemde materialen) kennen. Topsurf Stad wordt gemaakt voor het gebruik in de stedelijke omgeving. Denk hierbij aan benutting in (moes)tuinen, bloembakken, plantsoenen, groene daken en parken. Door het behoud van natuurlijke bronnen en primaire grondstoffen dragen TSN en alle stakeholders bij aan het verkleinen van de milieu footprint.
  Hoe pakken we het aan?
  Door de opzet en organisatie van een circulaire biobased gevoerde economie dat de biomassa stromen (organische reststromen) van de diverse stakeholders, omzet in de waardevolle grond-, grondverbeteraar Topsurf. Behalve de ontwikkeling van de producten zelf, wordt met als fundament een samenwerkingsketen, een businessmodel ontwikkeld waarbij Topsurf in een circulaire economie gemaakt wordt voor (en door) gebruik in het regionale stedelijke en landelijke gebied.
  Het lange termijndoel is dat deze samenwerking van stakeholders met het businessmodel ook elders in Nederland navolging zal krijgen. De rol van TSN daarin bestaat uit het begeleiden van de opzet van dergelijke structuren en het borgen van de kwaliteit van de Topsurf producten. TSN beschikt over een QMQC (quality management and quality control) systeem.
  TSN heeft een plan ontwikkeld dat bestaat uit 3 fasen:
  1. Een verkenning van het product (ontwikkeling van Topsurf Stad, Topsurf Natuur en Topsurf SL Rep op laboratoriumschaal), de opzet van een samenwerkingsketen in de Krimpenerwaard en het uitzoeken van de milieueffecten op hoofdlijnen. Deze fase resulteert in een voorstel voor de uitvoering van een Fieldlab.
  2. De implementatie en uitvoering van een Fieldlab, waarbij het product wordt gemaakt, getest en aangepast. De productieketen wordt ingericht en de milieueffecten op Fieldlab niveau worden gemeten. Het resultaat is een ontwikkeld businessmodel dat uitgerold kan gaan worden.
  3. De implementatie van het businessmodel voor Topsurf Stad, Topsurf Natuur en Topsurf SL-Rep.

Voor een aantal van deze deelprojecten zijn naast de initiatiefnemers, meerdere stakeholders gevonden die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van de diverse Topsurfvarianten. Deze stakeholders zijn:

 • KVK
 • Maverko
 • Provincie Zuid-Holland
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • WAGRO
 • 12 veenweide boeren
 • Diverse gemeenten en provincies