Projecten

 • Met de KvK is in 2014 in het kader van het project “Biobased Innovation voor het MKB, GoBio”, het project Topsurf gestart. Biobased gaat over grondstoffen gemaakt uit organisch (rest)materiaal (biomassa). Zie voor meer info de volgende link: twitterlinks.nl.
 • Met het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt onderzocht of TopsurfRWZI een goede vervanger is voor de indikkingsmiddelen van het RWZI slib.
 • Met de gemeente Rotterdam worden de mogelijkheden van TopsurfStad onderzocht.
 • Met de gemeenten Alphen aan de Rijn, Gouda, Woerden en het Hoogheemraadschap van Rijnland worden de mogelijkheden van TopsurfLand onderzocht.
 • Met de gemeente Alphen aan de Rijn worden de mogelijkheden van TopsurfSierteelt onderzocht.
 • Met Oasen en de Reststoffenunie wordt o.a. bezien in hoeverre het zuiveringsslib vrijkomend bij de bereiding van drinkwater in TopsurfLand kan worden benut als binder van fosfaten.
 • Met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wordt onderzocht of bagger is te verwaarden met behulp van TopsurfLand. Eveneens wordt onderzocht of de bodemdaling kan worden gecompenseerd en of met de toediening van TopsurfNatuur, de natuurgebieden een belangrijke impuls kunnen krijgen.

Voor een aantal van deze deelprojecten zijn naast de initiatiefnemers, meerdere stakeholders gevonden die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van de diverse Topsurfvarianten. Deze stakeholders zijn:

 • KVK
 • Maverko
 • Provincie Zuid-Holland
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • WAGRO
 • 12 veenweide boeren
 • Diverse gemeenten en provincies

Ontworpen door Barrax