De voordelen van Topsurf

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten

Toepassing van Topsurf heeft verschillende maatschappelijke voordelen die alle vertaald kunnen worden in een positief effect op de biodiversiteit. Verlies van biodiversiteit is, naast klimaatverandering, één van de belangrijkste mondiale milieuproblemen. Het verlies aan biodiversiteit kan ertoe leiden dat sommige eco-systeemdiensten¹ niet meer geleverd kunnen worden. Bijvoorbeeld:

  • Bestuiving
  • Waterzuivering
  • Waterberging
  • Kustbescherming

Zij zullen vervangen moeten worden door kostbare kunstmatige alternatieven. Zo werd in het onderzoek "TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven" berekend dat de bestuiving door hommels in de tomatenteelt onder glas, een jaarlijkse besparing oplevert van €12,9 miljoen tot €38,1 miljoen, ten opzichte van handmatig of mechanisch bestuiven. Het verlies aan ecosysteemdiensten als gevolg van het verlies aan biodiversiteit, kan dus belangrijke maatschappelijke en economische consequenties hebben.


Onderstaande figuur illustreert de ecosysteemdiensten waar we als maatschappij gebruik van maken. De diensten van een ecosysteem, ecosysteemdiensten genoemd, zijn overal om ons heen en een ieder profiteert daarvan.


Met behulp van deze link navigeert u naar de bijlage: Maatschappelijke en Economische waarde van Topsurfland. Voor Topsurfland is beschreven wat de toegevoegde waarde is voor de samenleving en wat de effecten zijn van het gebruik van Topsurfland voor belanghebbenden.


Topsurf Nederland gaat voor alle Topsurfvarianten een overzicht opstellen met betrekking tot de Maatschappelijke en Economische waarde van de producten.