Topsurf is maatwerk

Topsurf kan naar behoefte en het gewenste doel worden samengesteld en is hiermee breed inzetbaar. De eigenschappen van Topsurf variëren door de samenstelling van de organische rest- en grondstoffen en in te zetten additieven. Topsurf is daardoor beschikbaar in verschillende variëteiten, afhankelijk van het doel waarvoor men Topsurf wil gebruiken.

Hiernaast vind u links naar beschrijvingen van deze producten en hun samenstelling.

Groene Hart Werkt! - Topsurf

Momenteel zijn wij bezig met de ontwikkeling van een aantal nieuwe variëteiten:

TopsurfNatuur

Voor natuur beherende instanties:
Deze variant bevat minder nutriënten vanwege de nutriëntarme omgeving waar TopsurfNatuur wordt toegepast. Stimulering van het bodemleven is belangrijk, omdat bloeiende planten een speciale functie hebben onder andere als insectenleveranciers voor jonge weidevogels.

TopsurfKas

Voor de kassenbouw:
Uitgewerkte potgrond en plantafval verwerken tot TopsurfKas om turfmolm en/of substraten aan te vullen of te vervangen.

TopsurfDigestaat

Voor energieproducenten met mestvergisters:
Dit product verwerkt het digestaat uit de mestvergister tot een breed benutbare grondverbeteraar.

TopsurfMineraal

Voor energieleveranciers:
Deze Topsurfvariant benut nutriënt - en mineraalrijk as-afval tot een breed inzetbare grondverbeteraar

TopsurfTuin

Voor distributeurs van tuingrond:
Net als bij de andere varianten van Topsurf, wordt TopsurfTuin geproduceerd met organische reststromen die gebundeld en hergebruikt worden. TopsurfTuin wordt verkocht als tuinaarde in zakken of big bags.