TopsurfStad

Ook in de stad komen veel organische reststromen vrij. Topsurf Nederland heeft een concept ontwikkeld waarbij die organische reststromen gebundeld en hergebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld voor het vullen van plantenbakken in openbaar plantsoen. Dit is effectiever dan composteren en het eindresultaat levert een grondstof op die veel bruikbaarder is.

Alternatief voor hoogveenwinning

Alleen al in de gemeente Rotterdam worden enorme hoeveelheden potgrond per jaar gebruikt. Die potgrond is grotendeels samengesteld uit geïmporteerd hoogveen dat gewonnen is in de Baltische staten. Zoals al eerder aangegeven bij TopsurfSierteelt, veroorzaakt de winning van hoogveen aldaar, ernstige ecologische problemen. TopsurfStad is een uitstekende vervanger voor potgrond en bovendien een milieuvriendelijk alternatief.

Potgrond kan, naast hoogveen, ook compost bevatten dat bijvoorbeeld afkomstig is van gft-afval. Als vervanger voor het veen is compost niet geschikt, omdat de voedselrijkheid onvoldoende is. De TopsurfStad variant van Topsurf lost dat probleem op. Door de inzet van TopsurfStad kan een gesloten kringloop van afvalstromen opgezet worden en wordt een ecologisch verantwoord beleid ondersteund.

Certificering potgrond

Net als potgrond heeft het TopsurfStad eindproduct, een certificering door de gecontroleerde productie met een gegarandeerde samenstelling en een constante kwaliteit.Ontworpen door Barrax